De Nienekes

Naam: Openbare basisschool De Nienekes
Adres: Helwigstraat 1a, 5431 GH Cuijk
Telefoon: 0485 – 313482
E-mail: m.vdvenne@stichting-invitare.nl
Website: www.nienekes.nl
Directeur: Marijke van der Venne
Aantal leerlingen: 240

De Nienekes  - foto 1

De Nienekes bouwt aan een stevige basis waarin veiligheid, respect, betrokkenheid, structuur, zelfstandigheid en samen leren belangrijke waarden zijn.

 

In het centrum van Cuijk, midden in de woonwijk, ligt openbare basisschool De Nienekes. Door de ligging in de woonwijk maakt de school hier ook echt deel van uit. De school, die in 1967 startte, werd diverse keren verbouwd en kreeg een bovenverdieping. Het kleurrijke gebouw heeft een fijne uitstraling; ook de golving van het dak zorgt voor een speels karakter. Er hangt een warme sfeer in de school, waardoor iedereen er zich thuis voelt.

 

De Nienekes - foto 2

De kracht van De Nienekes zit in het neerleggen van een goede basis, waarbij regelmaat en structuur geboden wordt. De basisinstructie bij rekenen en taal kan verkort of verlengd zijn, afhankelijk van de behoefte van het kind. Alle leerlingen worden op hun niveau, zowel aan de boven- als de onderkant, uitgedaagd. In de onderbouw wordt aan vele aspecten uit het ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. Allerlei werkvormen komen aan bod, waarin vragen als ‘wat weten we al’, ‘wat willen we weten’ en ‘hoe komen we daarachter’ worden gebruikt om informatie te verzamelen. Deze lijn zet zich door middel van samenwerkingsopdrachten voort in de bovenbouw. Er is een ontwikkelingslijn ingezet om de kinderen te begeleiden van zelfstandig verwerken naar zelfverantwoordelijk leren; hierbij worden 21e eeuw-vaardigheden ingezet. De betrokkenheid van de kinderen wordt hierdoor enorm vergroot.

 

De Nienekes - foto 3

Bij De Nienekes gaat iedereen respectvol met elkaar om, waarbij de ander geaccepteerd wordt zoals hij is. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Ook door ouders wordt dit als heel positief ervaren. De grote inzet en betrokkenheid van de ouders wordt enorm gewaardeerd. Deze zijn te zien bij buiten- en schoolse activiteiten en bijvoorbeeld de aankleding van de school. Jaarlijks vinden er diverse terugkerende activiteiten plaats, zoals ateliers, showtime, de kinderboekenweek, Kerst en een afscheidsavond in de schouwburg.

 

De Nienekes - logo

De naam van de school is afgeleid van de kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum. Aanvankelijk heette de lagere school ‘Nienke van Hichtum’ en de kleuterschool ‘De Nienekes’. Bij de invoering van de basisschool is er voor de naam ‘De Nienekes’ gekozen.