De Wingerd

Naam: SBO de Wingerd
Adres: Havikshorst 23, 5431 LZ Cuijk
Telefoon: 0485 – 312213
E-mail: info.sbodewingerd@stichting-invitare.nl
Website: www.sbodewingerd.nl
Directeur: Antwan Ebben
Aantal leerlingen: 85

 

De Wingerd - foto 1

De Wingerd structureert – bundelt deskundigheid – weet – past – werkt samen

 

Hoewel de school midden in de wijk Padbroek ligt, is dit niet te merken door de beschutting van bomen en struiken. Deze rust is niet alleen typerend voor de ligging, maar ook voor de sfeer binnen de school.

 

De Wingerd - foto 2

De Wingerd, een Speciale school voor Basisonderwijs, heeft een regionale functie en wordt bezocht door kinderen uit het Land van Cuijk. De doelgroep bestaat uit kinderen die het niet redden op de gewone basisschool vanwege leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Vaak spelen er meerdere hulpvragen tegelijkertijd en is het duidelijk geworden dat alle hulp die een kind heeft gehad op de gewone basisschool tot onvoldoende ontwikkeling heeft geleid. Leerlingen komen op SBO de Wingerd vaak helemaal tot rust en mogen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. In samenwerking met het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk en Stromenland wordt geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen op het reguliere basisonderwijs te houden. Daar waar het beter is voor de leerling om in een aparte setting onderwijs te krijgen, is De Wingerd er om de leerlingen op te vangen.

 

De Wingerd - foto 3

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werkt SBO de Wingerd met Jeelo. Jeelo is methodevervangend voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Voor groep 1-2 is taal en rekenen ook gereed, op termijn komt dit beschikbaar voor groep 3 t/m 8. Al deze inhouden worden in 12 verschillende projecten aangeboden in een cyclus van twee schooljaren en zijn daarmee kerndoeldekkend voor de vakgebieden die hierboven genoemd staan. Het uiteindelijke doel is onder meer om het onderwijs meer betekenisvol te maken. Op termijn wil de school ook activiteiten rondom bijvoorbeeld Kerst, sportdag en schoolreis een plek geven binnen de aangeboden thema’s. Belangrijk aspect binnen de projecten is het betrekken van maatschappelijke organisaties; het liefst organisaties waar ouders van de kinderen van onze school bij betrokken zijn.

De Wingerd - logo 

Heen en weer geslingerd
Zonder rust of duur;
Was ik maar een Wingerd,
Had ik maar een muur.

(Adriaan Roland Holst)

 

De wingerd is een klimplant die wel twintig meter lang kan worden en in staat is hele muren of schuttingen te bedekken. Hij staat symbool voor de school die een muur wil zijn waartegen de leerlingen kunnen groeien.