College van Bestuur

In het kader van “Good Governance” is voor Stichting Invitare gekozen voor het two-tier systeem. De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

Het CvB is het bevoegd gezag van Invitare en is verantwoordelijk voor de het opstellen van de visie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Het CvB van Invitare bestaat uit één persoon die wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Sinds half 2016 is Fransje van Veen benoemd als voorzitter van het college van bestuur.