Stafbureau

Om goed onderwijs op de scholen mogelijk te maken, ondersteunt het stafbureau het CvB en de schooldirecties bij het uitvoeren van hun taak. Zo wordt er onder andere hulp geboden op het gebied van personeel, onderhoudsbeheer, de begroting en de (financiële) verslaglegging.

Het stafbureau bestaat uit een stafdirecteur, een stafmedewerker huisvesting en administratieve ondersteuning. In de loop van 2018 en 2019 worden –vanwege een aankomende pensionering- de taken van de stafdirecteur verdeeld over twee functies, te weten een stafmedewerker Personeel en een stafmedewerker Financiën.

Het stafbureau van Stichting Invitare Openbaar onderwijs is gevestigd aan Molenstraat 19 in Cuijk.