Stafbureau

Om goed onderwijs op de scholen mogelijk te maken, ondersteunt het stafbureau het CvB en de schooldirecties bij het uitvoeren van hun taak. Zo wordt er onder andere hulp geboden op het gebied van personeel, onderhoudsbeheer, de begroting en de (financiële) verslaglegging.

Het stafbureau bestaat uit een stafdirecteur, een stafmedewerker huisvesting en administratieve ondersteuning. In de loop van 2018 en 2019 worden –vanwege een aankomende pensionering- de taken van de stafdirecteur verdeeld over twee functies, te weten een stafmedewerker Personeel en een stafmedewerker Financiën.

Het stafbureau van Invitare bestaat uit:

  • Jos Tax, directeur stafbureau;
  • Marjolein Pieterse, stafmedewerker personeel;
  • Marjo Danen, stafmedewerker financiën;
  • Antonet Kleyn, administratief medewerker;
  • Hans Schellekens, administratief medewerker.