Passend Onderwijs

Invitare is betrokken bij twee samenwerkingsverbanden (SWV). Beide SWV-en hebben (binnen gestelde kaders) de inhoudelijke verantwoordelijkheid belegd in subregio’s. Onze Limburgse scholen zijn aangesloten bij het SWV Noord-Limburg  (po.passendonderwijsnoordlimburg.nl). De subregio “Kop van Noord-Limburg” betreft onze scholen in Gennep en Nieuw-Bergen. Onze Brabantse scholen zijn aangesloten bij het SWV Stromenland (stromenland.nl). De subregio “Plato” betreft onze scholen in het Land van Cuijk. Op de websites van de twee SWV zijn de meest recente ondersteuningsplannen gepubliceerd. Beide subregio’s kennen een beleids-/activiteitenagenda. De scholen stellen hun schoolplannen en jaarplannen op, rekening houdend met de kaders die voorvloeien uit deze beleids-/ activiteitenagenda’s en het strategieplan van Invitare.

De medezeggenschap van personeel en ouders in het gehele samenwerkingsverband is geregeld in de Ondersteuningsplanraad.