Plusklas Dolfijn

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren; dit doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

Hoogbegaafde kinderen

Om hoogbegaafde leerlingen in de regio Land van Cuijk de mogelijkheid te geven om met ontwikkelingsgelijken in contact te komen, zijn er op vier locaties Dolfijn peergroep-klassen gevestigd: op basisscholen in Oploo (BS Matthias), in Grave (Kindcentrum De Graaff), in Boxmeer (Kindcentrum ’t Bolwerk) en in Cuijk (OBS ’t Startblok). Deze vier groepen worden gefaciliteerd door drie schoolbesturen die samenwerking in het kader van passend onderwijs. De leerlingen van verschillende besturen gaan – indien mogelijk – naar de dichtstbijzijnde locatie. Het aanbod is in alle groepen nagenoeg gelijk. In Cuijk komt de middenbouwgroep op dinsdagochtend bij elkaar en de bovenbouw op donderdagochtend. De ochtenden hebben een vast programma. Er wordt altijd gestart met een individuele opdracht (leren leren), daarna volgt een kringgesprek waarin uiteenlopende onderwerpen besproken worden (leren leven). Het projectwerk (leren denken) neemt een belangrijke plaats in op de ochtend en er wordt afgesloten met een evaluatie en een eindspel.

Voor verdere informatie ga naar: https://www.sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home