Plusklas Dolfijn

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren; dit doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

Hoogbegaafde kinderen

Om hoogbegaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband van Stromenland de mogelijkheid te geven om met ontwikkelingsgelijken in contact te komen, zijn er op drie locaties bovenbestuurlijke Dolfijn plusklassen gevestigd: op basisscholen in Sint Anthonis (Berg en Beek), in Boxmeer (De Bakelgeert) en in Cuijk (’t Startblok). De kinderen van verschillende besturen gaan – indien mogelijk – naar de dichtstbijzijnde locatie. Het aanbod is in alle groepen nagenoeg gelijk. De leerlingen van de locatie Cuijk komen op ’t Startblok één ochtend per week bij elkaar: de middenbouwgroep op dinsdagochtend en twee bovenbouwgroepen op woensdag- en donderdagochtend. De ochtenden hebben een vast programma. Er wordt altijd gestart met een individuele opdracht (leren leren), daarna volgt een kringgesprek waarin uiteenlopende onderwerpen besproken worden (leren leven). Het projectwerk (leren denken) neemt een belangrijke plaats in op de ochtend en er wordt afgesloten met een evaluatie en een eindspel.

Voor verdere informatie ga naar: https://www.sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home